Defrag and SDelete on every fixed harddisk

Use this VBS script to run a defrag en SDelete on all your fixed drives from your computer

Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)

Dim fso, d, dc
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set dc = fso.Drives

WshShell.RegWrite “HKCU\Software\Sysinternals\”, 0, “REG_SZ”
WshShell.RegWrite “HKCU\Software\Sysinternals\SDelete\”, 0, “REG_SZ”
WshShell.RegWrite “HKCU\Software\Sysinternals\SDelete\EulaAccepted”, 1, “REG_DWORD”

For Each d in dc
If d.DriveType = 2 Then
Return = WshShell.Run(“sdelete -c ” & d, 1, TRUE)
Return = WshShell.Run(“defrag ” & d & ” -f”, 1, TRUE)’
End If
Next

Set WshShell = Nothing

Be sure that SDelete is located in the same directory as this VBS script.

Posted in Batch files, Microsoft and tagged , .

2 Comments

 1. “Defrag and SDelete on every fixed harddisk”
  Kun je me eventueel in ‘t kort uitleggen hoe ik dit VBS-script kan maken?
  Dit lijkt me wel iets krachtig!
  Bedankt op voorhand,
  Pieter

  • Hoi Pieter,

   Kopieer het script naar een text bestand en sla deze op met als extensie .vsb. Bijvoorbeeld defragsdelete.vbs
   Download SDelete bij Microsoft (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx) en zet het bestand SDelete.exe in dezelfde folder als het script.

   Dubbelklik op het script om te testen. Zet het eventueel in “scheduled tasks” om dit te automatiseren.

   Arjan Jorink

Leave a Reply